28.1.2020 Project Management Open Space - Praha

Fotogalerie

Budujeme firemní agilitu - agilní výběrová řízení jako příklad - Jaroslav Procházka

Zobrazit přednášku v PDF

Znalosti a dovednosti projektového manažera budoucnosti - Jiří Krátký

Agilní kontrakty - Jan Bárta

Bleskový úvod do OKR - Mira Vlach

Měření a reporting v týmech - Marek Čatloš

Odhady pracnosti aneb Pracné odhady - Marek Soukup

29.1.2019 Project Management Open Space - Praha

Fotogalerie

Projekt jako součást programu či portfolia - Jan Gruna

Je agile pro PM hrozba nebo příležitost? - Marek Soukup

Agilní Hamlet - Zdeněk Macháček

Agile PM – no bullshit, just practice - Ján Gregor

Řízení změny není změnové řízení! - Stanislav Bílek