fbpx

Anotace

Agilní kontrakty

Stále častěji je možné sledovat situaci, kdy agilní procesy neprobíhají pouze uvnitř organizace, ale dochází ke spolupráci s externími subjekty. Promítnutí agilních principů do smluv je tak nejen vhodné, ale pro správné a efektivní zachování agilních postupů často i nutné . V rámci přednášky si tak představíme jaké jsou typické součásti agilních kontraktů a zaměříme se na srovnání rozdílu mezi takovými kontrakty a tradičními „waterfallovými“ smlouvami.

Jan Bárta

JUDr. Jan Bárta je advokát a partner advokátní kanceláře zaměřující se primárně na právo moderních technologií, zejména na IT právo, právo duševního vlastnictví a GDPR. Ve své praxi se věnuje poradenství korporátní klientele či privátním investorů, a to se zaměřením na smlouvy a strategické poradenství.
Scroll to top