Anotace

Projekt jako součást programu či portfolia

Řízení projektu, programu či portfolia projektů jsou tři naprosto odlišené disciplíny. Přesto se často setkáváme se snahou, sjednotit přístup k řízení klíčových oblastí jako je rozsah, harmonogram, zdroje či rizika a využívat k tomu poměrně komplexní hierarchii dat.
   Setkali jste se někdy s plánem o tisíci řádcích, který obsahuje položky na nejvyšší úrovni a zároveň jednodenní úkoly pro jednotlivé členy týmu? Setkali jste se stejně jako my, se snahou plánovat využití zdrojů pomocí úkolů daného člověka, které se stále mění?
   Chtěli bychom otevřít diskusi nad rozdílným přístupem řízení projektu či portfolia z pohledu:

• Plánování a sledování prací
• Závislostí dodávek či projektů
• Plánování zdrojů a jejich kapacit
• Rozdílné typy projektů v portfoliu (waterfall, agile, podpora apod.)
• Reportování stavu

Jan Gruna

Honza je certifikovaný senior projektový manažer a IPMA certifikovaný konzultant. Působí jako člen Společnosti pro projektové řízení a akredituje vzdělávací programy pro přípravu na certifikaci IPMA. Má bohaté zkušenosti z rozsáhlých projektů zejména ve finančním sektoru a státní správě.

Scroll to top