fbpx

Anotace

Projekt jako součást programu či portfolia

Úspěšnost realizace projektu závisí na mnoha aspektech. Projekty se realizují v kontextu programů a realizace portfolií projektů. Z tohoto pohledu řeší manažeři klíčová témata, která mají dopad do realizovaných projektů a silně je ovlivňují. Klíčové otázky řízení programů a portfolií se týkají (a nejen tyto):

  • Čas, plán, závislosti – Jak sledovat hatrmonogramy a řídit závislosti. Jaké relevantní nástroje jsou v praxi používány a jak jsou efektivní?

  • Priorita projektu a jeho vazba na strategii a cíle společnosti – Žádný (nebo jen málokterý) projekt nemá absolutní podporu po celou dobu životního cyklu projektu. Proč se priority projektů mění, jak se s tím vyrovnat a jaké to má dopady pro život projektů.

  • Zdroje a resource management – tato problematika úzce souvisí s předchozím tématem a má fatální dopady do realizace projektů. Existují nástroje, které nám s touto problematikou mohou pomoci? Jaké jsou zkušenosti účastníků s resource managementem?

  • Reporting projektů pro potřeby programů a portfolií – co a jak reportovat pro různé projekty, jak s reporty pracovat?

Jan Gruna

Honza je certifikovaný senior projektový manažer a IPMA certifikovaný konzultant. Působí jako člen Společnosti pro projektové řízení a akredituje vzdělávací programy pro přípravu na certifikaci IPMA. Má bohaté zkušenosti z rozsáhlých projektů zejména ve finančním sektoru a státní správě.

Scroll to top