fbpx

Anotace

Je agile pro PM hrozba nebo příležitost?

Zejména ve světě IT projektů je módním a intenzivně diskutovaným tématem aplikace agilních metodologií. Stejně jako v minulosti u podobných zásadních metodických doporučení existuje snaha se ostře vymezit proti existujícím metodoligiím a postupům. Není tomu jinak ani v případě agile.

Jaká je budoucnost profese PM v nové éře? Jsou projektoví manažeři „živočišným druhem na vyhynutí“?

Chceme se podívat na toto téma ze tří pohledů:

• Aktivity a dovednosti
  Jak se bude řídit rozsah dodávky, hramonogram, alokace zdrojů, rizika, zadávání a kontrola úkolů či reportování?
• Seniorita
  Jak rozumět pojmu seniorita? Jak využít zkušenosti s vedením lidí, technologické zázemí či obchodní dovednosti?
• Role v agilním týmu
  Role PM versus Scrum Master vesrus Product Owner nebo vyšší úroveň řízení?

Marek Soukup

V průběhu své dvacetileté profesní historie si Marek prošel několika manažerskými pozicemi v IT firmách a vyzkoušel prakticky všechny projektové role u celé řady klientů od bankovních domů až po státní správu. Aktuálně je zodpovědný za dodávky služeb a řešení v ryze české IT společnosti. Zajišťuje vše potřebné pro hladký průběh projektů či jejich usazení zpět na koleje. Své zkušenosti z oblasti testování a řízení projektů předává na školeních či přednáškách.

Scroll to top